Hälsosam kost mot fetma

I en värld full av snabbmat och alltmer stillasittande har fetma och extrem övervikt blivit en folksjukdom som drabbat stora delar av västvärlden. Där det en gång i tiden nästan bara var amerikaner som blev så stora att de blev sjuka är det idag mycket vanligt även i europeiska länder, och Sverige är inget undantag. Allt fler svenskar lider av fetmarelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och depression, och till och med barn har blivit en del av denna allvarliga sjukdomstrend. Trots det har vi högre utbildning än någonsin och är ofta väl medvetna om vad som är nyttigt och vad som inte är det, men det tycks inte spela någon större roll.

Hälsosamt ätande för med sig ett stort antal fördelar som påverkar oss både fysiskt och psykiskt, men i den här artikeln skall vi behandla våra kostvanors konsekvenser när det kommer till övervikt. En av de stora faktorerna som ger oss övervikt är vårt psykiska välbefinnande och det finns tyvärr många människor som missbrukar mat precis som andra dricker eller röker för mycket. I alla fall är det frågan om ett beroende, och det är lätt att hamna i en ond cykel där man äter för att man blir ledsen och blir ledsen för att man äter.

Så skall det naturligtvis inte behöva vara och idag vet vi så mycket om kost att man kan äta både gott och mycket samtidigt som det är hälsosamt. Genom att till exempel välja en kost som är låg på snabba kolhydrater och istället välja att äta goda, proteinrika produkter som nötter, lax och avokado kan man se fram emot härliga måltider utan att bli tjock. Man kan också avgifta sig in- och utvärtes genom att välja mat fri från kemikalier och konstiga ämnen, vilket i sin tur medför ett starkare och mer positivt psyke. Mår man bra är man snällare mot sig själv, och det kan vara ett kraftfullt vapen i kampen mot matmissbruk!